BOA domein 4 – Openbaar Vervoer

Een BOA die werkzaam is in domein 4 verhoogt het veiligheidsgevoel voor hen die onderweg zijn

Domein 4: Openbaar Vervoer

De BOA’s in domein 4 verhogen het veiligheidsgevoel voor hen die onderweg zijn naar werk, thuis, of familie. De BOA’s  houden zich bezig met het handhaven van de orde, het opsporen van strafbare feiten en overeenkomstig handelen binnen het domein openbaar vervoer. Met als doel een veilig openbaar vervoer voor iedereen garanderen in Nederland.

BOA domein 4 - Openbaar vervoer
Werkzaamheden BOA domein 4

Het voorkomen van overlast als uitgangspunt

De functie van de BOA’s in domein 4 binnen het domein openbaar vervoer richt zich op toezicht en handhaving. Ze treden op als de orde, rust of veiligheid verstoord wordt. De BOA’s garanderen dat personeel werkzaam binnen het openbaar vervoer, het werk ongehinderd kan uitvoeren. De BOA’s voorkomen het misbruik van voorzieningen en zien erop toe dat hinderlijk gedrag zoals o.a. roken, groepsvorming wordt voorkomen. De BOA’s zijn opgeleid en in te zetten als controleurs van vervoersbewijzen. Uitgangspunt van de inzet BOA’s is altijd het voorkomen van overlast, in welke vorm dan ook.

Het doel is een veilig openbaar vervoer garanderen in Nederland

De BOA’s voorkomen het misbruik van voorzieningen en zien erop toe dat hinderlijk gedrag zoals o.a. roken wordt voorkomen. Uitgangspunt van de inzet BOA’s is altijd het voorkomen overlast, in welke vorm dan ook.