BOA domein 1 – Openbare Ruimte

Een BOA in domein 1 helpt binnen de publieke ruimte de leefbaarheid te verhogen.

Domein 1: Openbare Ruimte

In de openbare ruimte, een publieke ruimte die voor iedereen toegankelijk is, helpen de BOA’s met actief toezicht en handhaving. Onze BOA’s worden primair ingezet voor het handhaven van overlast en kleine ergernissen die de leefbaarheid in openbare ruimtes aantasten.

BOA controle domein 1
Werkzaamheden BOA domein 1

Verhogen van de leefbaarheid in de openbare ruimte

De BOA’s in domein 1 worden met name ingezet ter verhoging van de leefbaarheid in wijken en winkelcentra. Ze hebben een signalerende, aansprekende en handhavende functie op de wegenverkeerswet. Met het landelijke herkenbare uniform creëren we herkenbaarheid in de openbare ruimte. De BOA’s zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast met het handhaven van de leefbaarheid en veiligheid op lokaal niveau. Met een strikte scheiding tussen leefbaarheidszaken en criminaliteit. De BOA’s vormen de eerste linie op straat en komen dan ook regelmatig in contact met agressie en geweld, en handelt overeenkomstig.

BOA’s in domein 1 zijn het verlengstuk van de lokale, regionale overheid

BOA’s komen in de openbare ruimte in contact met het publiek en zijn echt het verlengstuk van de lokale, regionale overheid en werken nauw samen met de Nationale Politie en andere overheidsdiensten, met duidelijke instructies en waarborgen  sturen wij hen de straat op. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en uitgerust om de functie op straat gedegen uit te kunnen voeren. Goed voorbereid en berekend op hun taak, binnen heldere kaders.

BOA in de openbare ruimte

Het handhaven van de leefbaarheid en veiligheid op lokaal niveau

Met een strikte scheiding tussen leefbaarheidszaken en criminaliteit. Goed voorbereid en berekend op hun taak, binnen heldere kaders.